جشن عید سعید غدیر خم – ۱۳۹۷

سخنران : حجت الاسلام رکوفیان

مداحان : حاج موسی رضایی و حاج ناصر آیینی

   بخش اول   /   سخنرانی   /   حجت الاسلام رکوفیان


   بخش دوم   /   شعرخوانی   /   حاج موسی رضایی


   بخش سوم   /   شور   /   حاج موسی رضایی   /   صلوات من به جمال علی…


   بخش چهارم   /   شعرخوانی   /   حاج موسی رضایی


   بخش پنجم   /   شور   /   حاج موسی رضایی   /   چشممو فرش قدوم یارم…


   بخش ششم   /   شور   /   حاج موسی رضایی   /   الحمداللّه عبد حیدرم…


   بخش هفتم   /   شور   /   حاج ناصر آیینی   /   یا حیدر…


   بخش هشتم   /   شور   /   حاج ناصر آیینی   /   حیدر حیدر…


   بخش نهم   /   پایانی   /   حاج ناصر آیینی

مراسم‌های اخیر