جشن عید غدیرخم – ١٣٩۵

سخنران : حجت الاسلام رکوفیان

مداحان : کربلایی موسی رضایی، کربلایی فاتح پور، کربلایی روح الله باباخانی، کربلایی معروف، کربلایی فارسیان    قسمت اول                                         سخنرانی                                               حجت الاسلامرکوفیان    قسمت دوم                                          شور                                                    کربلایی فاتح پور – پادشاه جوون مردایی کندی درب خیبر و تنهایی ….


 
    قسمت سوم                                        شور                                                    کربلایی روح الله باباخانی –  ….    قسمت چهارم                                        سرود                                                    کربلایی  روح الله باباخانی – ….    قسمت پنجم                                        شور                                                    کربلایی فارسیان – رگ غیرت میزنه امشب جلوه روی لب ….    قسمت ششم                                      شور                                                    کربلایی موسی رضایی – ای مرد خیبر شاه قنبر ادرکنی یا مولا حیدر ….    قسمت هفتم                                      شور                                                   کربلایی موسی رضایی –    قسمت هشتم                                      شور                                                   کربلایی موسی رضایی – 

مراسم‌های اخیر