مجلس روضه هفته سوم دی ماه – ۱۳۹۷

مداح : کربلایی پیام کیانی

   بخش اول   /   روضه   /   کربلایی پیام کیانی


   بخش دوم   /  زمینه   /   کربلایی پیام کیانی   /   سیدنا المظلوم…


   بخش سوم   /   شور   /   کربلایی پیام کیانی   /  آبروی دو عالم…


   بخش چهارم   /   شور   /   کربلایی پیام کیانی   /  بازم اومدم…


   بخش پنجم   /   شور   /   کربلایی پیام کیانی   /   سیدی ماکو مثلک الغریب…


   بخش ششم   /   شور  /   کربلایی پیام کیانی   /   میدونی که با تو…


   بخش هفتم   /  روضه پایانی   /   کربلایی پیام کیانی

مراسم‌های اخیر