مجلس روضه هفته چهارم دی ماه – ۱۳۹۷

سخنران : حجت الاسلام موسویان

مداح : کربلایی پیام کیانی

   بخش اول   /   روضه   /   حجت الاسلام موسویان


   بخش دوم   /   روضه   /   کربلایی پیام کیانی


   بخش سوم   /   زمینه   /   کربلایی پیام کیانی   /   سیدنا المظلوم…


   بخش چهارم   /   شور   /   کربلایی پیام کیانی   /   ای کشته‎ی فتاده به هامون…


   بخش پنجم   /   شور   /   کربلایی پیام کیانی   /   عقل مجسمی حسن علیه السلام…


   بخش ششم   /   شور  /   کربلایی پیام کیانی   /   خودمو به زیر پات میندازم…


   بخش هفتم   /  شور   /   کربلایی پیام کیانی   /   دل رو راهی میکنم سمت حریمت…


   بخش هشتم   /   شور   /   کربلایی پیام کیانی   /   اینه اعتبار من که نوکرت باشم…


   بخش نهم   /   پایانی   /   کربلایی پیام کیانی

مراسم‌های اخیر